Italian Home -- Polish Home

1944-1946
2 Korpus Polski w regionie Marche


Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nelle Marche Ancona – Italia

REGIONE MARCHE

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

Opracowanie:
Giuseppe Campana
Beata Jackiewicz
Raimondo Orsetti

Scenariusz:
Giuseppe Campana
Druk:
Digital Studio di Mario Cotoloni - Osimo

Współpraca:
Mario Fratesi
Wojciech Narębski
Laura Giulianelli
Michał Olizar
Sergio Molinelli

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Obejrzałeś wystawę? Wyślij swoją opinię na nasz adres:

Regione Marche - Servizio Tecnico alla Cultura


 

Fotografowie 2 Korpusu Polskiego, którzy działali w Marche:

A. Chrusciel
K. Hrynkiewicz
J. Kubica

F. Maliniak
J. Michalski
L. Romanska
T. Szumanski

Wszytkie fotografie przedstawione na wystawie, z wyjątkiem innego wskazania, przytoczonego pod opisem, pochodzą z Instutytu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.