Italian Home -- Polish Home

1944-1946
2 Korpus Polski w regionie Marche

PROJEKT KULTURALNY “MARCHE PODCZAS WOJNY”

Wystawa, którą prezentujemy, jest jedną z licznych inicjatyw projektu kulturalnego „Marche podczas wojny”, opracowaną i zorganizowaną przez region Marche – Departament Rozwoju Gospodarczego – Wydział Techniczny Kultury, we współpracy z Regionalnym Instytutem Historii Ruchu Wyzwoleńczego w Marche.
Realizację projektu nadzoruje komitet naukowy, koordynowany przez Raimondo Orsetti, złożony z następujących członków: Krzysztof Barbarski, Giuseppe Campana, Mario Fratesi, Beata Jackiewicz Orsetti, Sergio Molinelli, Wojciech Narębski, Michał Olizar, Massimo Papini, Luisella Pasquini i Krzysztof Strzałka.
Cele projektu są następujące:
-odszukanie i uzyskanie dokumentów źródłowych, dotyczących wydarzeń wojenych i powojennych (lata 1943-1946) odnoszacych się do wyzwolenia regionu Marche;
-skatalogowanie dokumentów źródłowych (zdjęcia, filmy, dokumenty wojskowe, dokumenty osobiste, świadectwa, itp..) i utworzenie w banku danych Systemu Informatycznego Dziedzictwa Kultury regionu Marche (S.I.R.Pa.C) sekcji, noszacej nazwę Fundusz Generała W. Andersa;
- udostępnienie i upowszechnienie w internecie danych zebranych w sekcji Fundusz Generała W. Andersa;
-prowadzenie, we współpracy z badaczami, historykami i środowiskami akademickimi o krajowej i międzynarodowej renomie, pogłębionych badań naukowych nad uzyskanym i istniejącym materiałem, zakończonych ponownym opracowaniem – bez obciążenia ideologicznego – historii zdarzeń w latach 1944-1946, dotyczących działań wojennych obu stron konfliktu zbrojnego (sił państw sprzymierzonych i niemieckich) i dziejów powojennych w regionie Marche, wspólnoty regionalnej, walki partyzantów oraz działalności nowo utworzonej odrodzonej armii włoskiej;
- waloryzacja źródeł przedmiotu badań oraz materiałów dokumentalnych nabytych i istniejących, poprzez inicjatywy, które doprowadzą do rozpowszechniania zebranego materiału dokumentalnego, skierowanego w sposób szczególny do szkół, aby obiektywna prawda historyczna o tych wydarzeniach była znana i utrwalana.

Rezultaty dotychczas osiągnięte są następujące:
-nabycie kopii całego materiału dokumentalnego odnoszącego się do regionu Marche (7.500 fotografii) istniejącego w archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz 400 zdjęć, dotyczących tego samego zagadnienia, pochodzących z Imperial War Museum, angielskiego archiwum wojskowego w Londynie;
-nabycie z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego oraz z Imperial War Museum w Londynie kopii nieznanych filmów o łącznym czasie projekcji 6 godzin;
- nabycie kopii licznych dokumentów historycznych, wojskowych, społecznych;
- katalogowanie zdjęć, filmów i dokumentów włączonych do banku danych Systemu Informatycznego Dziedzictwa Kultury regionu Marche (S.I.R.Pa.C.) tworzonego obecnie Funduszu Generała W. Andersa;
- realizacja sekcji „Marche podczas wojny” na portalu kultury regionu Marche (sito web: www.cultura.marche.it);
- publikacja albumu „Ankona 1944 – zdjęcia polskich i angielskich fotografów wojennych” autorstwa G. Campana – R. Orsetti, Region Marche oraz Regionalny Instytut Historii Ruchu Wyzwoleńczego w Marche, Ankona 2004 (ukazały się już jego dwa wydania);
- realizacja następujących wystaw fotograficznych:
„18 lipiec 1944 – wyzwolenie Ankony”, Ankona Mole Vanvitelliana, w okresie od 18 lipca do 30 września 2004 r., we współpracy z Urzędem Miasta Ankony i Ambasadą RP w Rzymie;
„2 Korpus Polski i wyzwolenie Osimo - 6/18 lipca 1944”, Osimo, Centro Attivita Culturali San Severino, w okresie od 11 do 30 września 2004 r., we współpracy z Urzędem Miasta Osimo i Lions Club;
„2 Korpus Polski: walki o Castelfidardo i Osimo dla zdobycia Ankony: 1-19 lipca 1944”, Castelfidardo, w okresie od 19 listopada do 31 grudnia 2004 r., we współpracy z Urzędem Miasta Castelfidardo, oddziałem „Italia Nostra” i Fundacją Ferretti;
“Wzgórze 360 – bitwa o Monte della Crescia”, Offagna, w okresie od 22 stycznia do 25 kwietnia 2005 r., we współpracy z Urzędem Miasta Offagna;
- cykl realizowanych przez RAI MARCHE projekcji (6 odcinków) filmów, uzyskanych w Londynie, emitowanych w okresie październik/ listopad 2004 r.
- nadanie nazwy parkowi znajdującemu się w San Paterniano koło Osimo “Park gen. Andersa”, inicjatywa Lions Club z Osimo i Urzędu Miasta Osimo (maj 2004).

Inicjatywy przewidziane do realizacji w roku 2005 i 2006 dotyczą:
- uzupełnienia działalności badawczej i studiów, zakończonych zorganizowaniem międzynarodowej konferencji w Ankonie, wraz z publikacją jej materiałów (2006 r.);
- przygotowanie wystawy fotograficznej do ekspozycji w Warszawie, Częstochowie, Krakowie oraz w co najmniej 15 miejscowościach regionu Marche, zatytułowanej: „2 Korpus Polski w regionie Marche”, 1944-1946” (w okresie 2005 r.- 2006 r.);
- wydanie publikacji pod takim samym tytułem jaki nosi wystawa (2005 r.);
- wsparcie ewentualnych inicjatyw kulturalnych o tej tematyce, promowanych w terenie przez inne podmioty publiczne i prywatne.

Region Marche oraz Regionalny Instytut Historii Ruchu Wyzwoleńczego w Marche pragną podziękować wszystkim, którzy współpracowali na rzecz powodzenia inicjatywy. Pragną skierować, w szczególności, szczere podziękowania Polskiemu Instytutowi i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, bez którego całkowitej dyspozyjności w dostarczeniu dokumentacji i informacji, tak projekt, jak i wystawa nie mogłyby być zrealizowane.