Italian Home -- Polish Home

IL II CORPO D’ARMATA POLACCO NELLE MARCHE
1944-1946

REGIONE MARCHE ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NELLE MARCHE


2 KORPUS POLSKI W REGIONIE MARCHE: 1944-1946

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ZE ZBIORÓW ARCHIWUM
INSTYTUTU POLSKIEGO I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO W LONDYNIE


Wystawa objęta Honorowym Patronatem
Prezydenta Republiki Włoskiej Carlo Azeglio Ciampi
Prezydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego

Wystawy w Polsce:

WARSZAWA
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Rynek Starego Miasta 42
od 24 lutego do 20 marca 2005 r.

CZĘSTOCHOWA
Muzeum m. Częstochowy
U.S.C. – Urząd Miasta
ul. Focha 19/21
od 23 marca do 24 kwietnia 2005 r.

KRAKÓW
Pałac Sztuki TPSP
pl. Szczepański 4
od 28 kwietnia do 29 maja 2005 r.

Wystawy we Włoszech:
LORETO
od 11 czerwca do 3 lipca 2005 r.

INNE SIEDZIBY W DZIESIĘCIU MIASTACH PROWINCJI ANKONY, ASCOLI PICENO, MACERATY, PESARO I URBINO
od 9 lipca 2005 r. do 31 maja 2006 r.

Wystawa zrealizowana przez:
Region Marche – Departament Kultury
Regionalny Instytut Historii Ruchu Wyzwoleńczego w Marche

We współpracy z:
Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej
Ambasadą Włoch w Warszawie
Instytutem Kultury Włoskiej w Warszawie i Krakowie
Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Polskiej
Amabsadą Polski w Rzymie
Administracją prowincji Ankony, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro i Urbino.
Krajowym Zrzeszeniem Partyzantów Włoskich – oddziałem w Marche

Partnerzy zagraniczni:
Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie
Imperial War Museum w Londynie
Urząd Miasta Warszawy
Museum Historyczne m. st. Warszawy
Muzeum Państwowe m. st. Warszawy
Urząd Miasta Częstochowy
Muzeum Miasta Częstochowy
Urząd Miasta Krakowa
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
Krajowy Związek b. Żołnierzy PSZ na Zachodzie – Oddział w Krakowie
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Włoskiej im. Płk. Francesco Nullo

Odpowiedzialny za projekt:
Raimondo Orsetti

Komisarze wystawy:
Giuseppe Campana
Beata Jackiewicz
Raimondo Orsetti

Współpraca:
Mario Fratesi Wojciech Narębski
Laura Giulianelli Michał Olizar
Sergio Molinelli Massimo Papini
Izabella Maliszewska Stanisław Żurakowski

Katalog wystawy
Giuseppe Campana

Komitet naukowy:
Krzysztof Barbarski
Giuseppe Campana
Mario Fratesi
Beata Jackiewicz
Sergio Molinelli
Michał Olizar
Raimondo Orsetti
Massimo Papini
Luisella Pasquini
Krzysztof Strzałka
Wojciech Narębski

Współpraca organizacyjna
Sergio Molinelli

Współpraca administracyjna
Aurora Greco

Zasoby fotograficzne:
Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie
Imperial War Museum z Londynu
Archiwum Fotograficzne Regionu Marche
Archiwum Fotograficzne Regionalengo Instytutu Historii Ruchu Wyzwoleńczego w Marche
Guiseppe Campana

Zarządzanie i promocja
Region Marche
Departament Kultury
Via Trieste, 21 – 60124 Ankona
www.cultura.marche.it

Chiara & Associati
Viale Andrea Doria, 24 – 20124 Mediolan
www.chiara-associati.it

Dział Promocji Muzeum Historycznego m. St. Warszawy
ul. Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
promocja@mhw.pl

Opracowanie graficzne i przygotowanie wystawy:
Digital Studio di Mario Cotoloni – Osimo

Sponsor
PROMETO S.A. – Ankona
Dostawca energii. Spółka zaopatrywania i sprzedaży gazu naturalnego.
Prometeo Spa - Via Adriatica, 2 - S. S. 16 Km 309 - 60027 Osimo (An) – Tel. 071 72741 - info@prometeoenergia.it – www.prometeoenergia.it

Patronat Medialny
Rzeczpospolita, TVP3, Radio dla Ciebie

Całość zasobów fotograficznych Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego dotyczącego regionu Marche w okresie 1944-1946 r. (około 9000 zdjęć) można obejrzeć w internecie na stronie:
www.cultura.marche.it


Internet:
CURA, PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE
Regione Marche, Servizio tecnico alla cultura

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Raimondo Orsetti

WEB MASTER & DEVELOPER
Valentino Torbidoni

WEB CONTENT MANAGEMENT
Laura Giulianelli
Beata Jackiewicz