Italian Home -- Polish Home

1944-1946
2 Korpus Polski w regionie Marche

Część I"Zdobycie Ankony"

Zdobycie Ankony - wielkiego portu nad Adriatykiem - okazało się bardzo korzystne dla 2 Korpusu oraz dla wojsk sprzymierzonych. Miało ono ogromne znaczenie dla dalszych działań sprzymierzonych we Włoszech i skróciło linie komunikacyjne 8 Armii.
(Zródlo: “Rapporto sulle operazioni del II Corpo polacco nel settore adriatico”)

 

 
18 lipiec 1944 r.: Ułani Karpaccy przejeżdżają główną ulicą Ankony..