Italian Home -- Polish Home

1944-1946
2 Korpus Polski w regionie Marche

Część II: Atak na Linię Gotów


Bitwa o zdobycie pozycji nad rzeką Metauro była dla 2 Korpusu najcięższą po bitwie o Monte Cassino. W trakcie operacji na Linię Gotów, 2 Korpus współdziałał z 1 Korpusem Kanadyjskim i z 5 Korpusem Brytyjskim. Wieczorem, 2 września, cały obszar między Pesaro i Gradara został wyzwolony w wyniku działań polskich oddziałów.

(Źródło. “Rapporto sulle operazioni del II Corpo polacco nel settore Adriatico”)

 

 

 


26 sierpień 1944 r.: w trakcie ofensywy na Linię Gotów, premier brytyjski W. Churchill spotyka się z gen. Andersem, dowódcą 2 Korpusu Polskiego.