Italian Home -- Polish Home

1944-1946
2 Korpus Polski w regionie Marche

2. Polacy zajmują Pesaro.
Po bitwie nad rzeką Metauro, 2 Korpus Polski działa w ramach 8 Armii Brytyjskiej w bezpośredniej współpracy z 1 Korpusem Kanadyjskim. Celem działań alianckich jest przełamanie Linii Gotów, wyzwolenie Pesaro oraz zdecydowane posuwanie się naprzód w kierunku Niziny Padańskiej. 2 Korpus, na swoim wąskim odcinku, który obejmuje obszar od linii wybrzeża do Montemaggiore, ma za zadanie posuwać się naprzód siłami 5 Kresowej Dywizji Piechoty od rzeki Metauro w kierunku rzeki Foglia, a następnie bataliony 3 Dywizji Strzelców Karpackich, mają przekroczyć rzekę Foglia w kierunku Monteluro. Zgrupowanie Kawalerii ma równocześnie posuwać się wzdłuż drogi krajowej Nr. 16, w kierunku na Pesaro.
Działania zostają rozpoczęte, po intensywnym przygotowaniu artylerii, w nocy z 25 na 26 sierpnia, gdy dwa bataliony 5 Brygady Wileńskiej przeprawiają się przez rzekę Metauro. Dnia 26 sierpnia o godź. 20 Monte delle Forche jest w rękach polskiej piechoty. Następnie zostaje zdobyte Carignano oraz, przez Zgrupowanie Kawalerii, Monte Giove, podczas gdy w nocy z 27 na 28 sierpnia, Pułk Brytyjski “Household Cavalry” wkracza do Fano. Dnia 29 sierpnia, Polacy posuwają się naprzód aż do linii Monte Blilla – Monte Ballante i są w niedalekiej odległości od rzeki Foglia. Dnia 30 sierpnia, szwadronom Pułków Ułanów Karpackich oraz Household Cavalry udaje się przedostać do Pesaro, ale potem zostają zmuszeni do wycofania się.
Włoski Korpus Wyzwolenia, który działa na lewym skrzydle, po zajęciu Pergola dnia 20 sierpnia posuwa się nadal w kierunku Cagli, rzeki Candigliotto i Acqualacqua, a od 25 sierpnia podlega 5 Korpusowi brytyjskiemu. CIL uczestniczy w wyzwoleniu Urbino (28 sierpnia), Urbania (29 sierpnia), Peglio (30 sierpnia), a od 30 sierpnia 1944 r. zawiesza wszelkie działania i zostaje przeniesiony do strefy przegrupowania.
W dniach 1 i 2 września piechota 3 Dywizji Strzelców Karpackich przekracza rzekę Foglia i z S. Germano, po zaciętych walkach, posuwa się w kierunku wschodnim. Dzień 2 września jest dniem rozstrzygającym. Podczas gdy Ułani Karpaccy definitywnie wkraczają do Pesaro, piechota polska zmierza w kierunku Monte Boncio, a następnie w stronę morza, w kierunku na Fiorenzuola di Focaia, zamykając tym samym manewr oskrzydlający i zmuszając Niemców do wycofania się.
Starcia na Linii Gotów okazują się szczególnie ciężkie dla 2 Korpusu Polskiego, który musi stawić czoła, poza fortyfikacjami niemieckimi, utworzonymi z wieżyczek czołgów zakopanych w ziemi, czołgom, niszczycielom czołgów, a także takim doborowym oddziałom jak 1 Dywizja Spadochronowa, z którą nasi piechurzy już się zetknęli pod Monte Cassino. Wspólna akcja trzech korpusów wojsk sprzymierzonych bardzo osłabia siły niemieckie i pozwala Sprzymierzonym wedrzeć się w umocnione linie obronne Linii Gotów, ale nie doprowadza do wyników zamierzonych na początku ofensywy.
W październiku 1944 r., po okresie wypoczynku, 2 Korpus zostaje przeniesiony do Emilia-Romagna i do końca grudnia toczy ciężkie boje w Apeninie Emiliańskim. Z wyczerpaniem ofensywy alianckiej, front stabilizuje się na linii rzeki Senio. Działania zostają ponownie podjęte na wiosnę 1945 r. i po zaciekłych walkach czołowe oddziały 2 Korpusu Polskiego wkraczają 21 kwietnia, jako pierwsze do Bolonii, wnosząc jeszcze raz znaczący wkład w zwycięstwo Sprzymierzonych we Włoszech.
W okresie 1944-1945, 2 Korpus Polski walczył na froncie włoskim przez 367 dni, wyłączając z akcji około 50 tysięcy żołnierzy niemieckich. Straty polskie na polu walki wynoszą 2197 zabitych i 8376 rannych. W szczególności, w trakcie walk, które miały miejsce w regionie Marche, od rzeki Chienti do rzeki Foglia, 2 Korpus poniósł straty wynoszące 753 zabitych (496 w bitwach o Ankonę oraz 257 w ataku na Linię Gotów) oraz 2877 rannych (odpowiednio: 1789 oraz 1088). Ogólne straty we Włoszech są jednak dużo wyższe i wynoszą około 17 tysięcy zabitych i rannych. Polegli żołnierze 2 Korpusu są pochowani na cmentarzach wojennych w Bolonii, Casamassima, Loreto i Montecassino.