Italian Home -- Polish Home

1944-1946
2 Korpus Polski w regionie Marche

2. Kursy zawodowe i szkoły
Szczególną troską Dowództwa było stworzenie szkół dla żołnierzy 2 Korpusu. Poza specjalistycznymi kursami wojskowymi (szkoła artylerii przeciwlotniczej w S. Ginesio, szkoła łączności w Falkonarze, kursy dla funkcjonariuszy żandarmerii w Jesi, Senigallii oraz w Urbino, szkoła kartografii dla ochotniczek w Recanati), Dowództwo 2 Korpusu organizuje także kursy zawodowe, szkoły średnie i maturalne. I tak, w Fermo istnieje szkoła techników mechanicznych, w S. Severino odbywają się kursy techniczne, w Macerata prowadzone są kursy kroju i szycia dla ochotniczek, w Porto S. Giorgio istnieje szkoła średnia i gimanzjum dla ochotniczek, w Ankonie odbywają się kursy pielęgniarskie, a w Sarnano i Amandola działa gromadzące liczne grono młodzieży żołnierskiej gimnazjum i liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich.
Ten aspekt kulturalny ma istotne znaczenie, ponieważ jest dowodem stałego zainteresowania generała Andersa swoimi żołnierzami i stanowi dodatkowe potwierdzenie jego podwójnej roli: wybitnego dowódcy wojskowego oraz osobistości politycznej o wysokich walorach moralnych. Gen. Anders stara się stworzyć, z technicznego punktu widzenia, ramy tego co miało stać się nową armią Polski. Mimo rozwiania nadziei na powrót do Polski wolnej i o przywróconej integralności terytorialnej, kursy zawodowe i szkolne, grupując wielu studentów-żołnierzy na włoskich uniwersytetach, przejmują zadanie przygotowania mężczyzn i kobiet 2 Korpusu do życia cywilnego.
2 Korpus wydaje także gazety, czasopisma, podręczniki szkolne, opracowania historyczne, instrukcje, powieści, zbiory poezji. Całokształt tej działalności doprowadza do tego, że we Włoszech, dzięki gen. Andersowi, powstaje „Mała Polska”, która wkrótce stanie się punktem odniesienia dla Polaków w całej Europie, gdyż tutaj utworzono wszystkie elementy życia społecznego i kulturalnego ich kraju.
Polacy nabierają właśnie we Włoszech – a w szczególności w regionie Marche – w szkołach i przez publikacje 2 Korpusu, siły duchowej oraz doświadczeń zawodowych i kulturalnych, które będą im potrzebne, aby stawić czoła nowej, trudnej rzeczywistości uchodźstwa i rozproszenia po wszystkich zakątkach świata. Jednocześnie potwierdzają się i utrwalają historyczne więzi przyjaźni między Polakami i Włochami, wynikające ze wspólnych korzeni kulturowych.
W Marche, do dziś żywa jest pamięć o tych dniach, tym bardziej żywa i obecna w sercu obywateli, iż zachowana na Cmentarzu Wojennym w Loreto, na którym spoczywają żołnierze polscy, którzy walczyli za wolność Polski i Włoch.